There is nothing to show here!
Slider with alias gaea not found.

Delft: hoger beroep verloren, maar wordt vervolgd…

Helaas hebben we als AWN dit hoger beroep ook verloren.
Voorzitter van de AWN Tonnie vd Rijdt geeft als reactie:  “Als wij dit verliezen schiet de wet tekort, dat is steeds mijn stelling geweest. Wij moeten nu als AWN dus zeker naar minister en de Kamer gaan en hier op wijzen. Wij hebben steeds gepleit voor inhoudelijke kaders voor gemeenten bij hun besluitvorming. Dat was volgens de minister onnodig, zorgvuldige  besluitvorming was voldoende gewaarborgd via de Awb. Niet dus, want die toetst alleen procedureel. We krijgen hiervoor graag steun van archeologische organisaties en zijn daarvoor contacten aan het leggen”.
Wordt dus nog vervolgd.
Luister ook naar een interview met een betrokkene tijdens OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO: https://itunes.apple.com/nl/podcast/ovt/id997369028?mt=2&i=1000384442316

UPDATE:
In het Algemeen Dagblad van 18 april 2017 staat een interessant artikel. D66 uit zich positief: “D66: wél archeologisch onderzoek Nieuwe Kerk“.

Comment(1)

  1. J.J.E. Eijsackers says:

    Betreffende het rechtsbesluit van de Raad van State inzake het verbouwplan van de Nieuwe Kerk te Delft.
    Het verdrag van Valetta, noch de nieuwe Wet Monumenten en Archeologie, die geacht werd de doelstelling van het verdrag van Valetta te waarborgen, hebben enige indruk gemaakt bij de rechterlijke uitspraak van de Raad van State. Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ en de ‘gedachte’ dat een College van Burgemeester en Wethouders weldoordachte besluiten zullen nemen werkt kennelijk controversieel. In de huidige Wet Monumenten en Archeologie moet mijns inziens een dwingende bepaling worden opgenomen over een vetorecht voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE moet dus NAMENS DE MINISTER de kans hebben om haar taak (het beschermen van ons cultureel erfgoed) te kunnen waar maken anders is alles (verdrag van Valetta, reorganisatie van ROB naar RCE, nieuwe wetgeving en KNA) helemaal voor niets geweest.
    Het verdrag van Valetta heeft haar ontstaan te danken aan aandringen van de amateurarcheologen; het ultieme resultaat is nu dat die amateurarcheologen op een zijspoor zijn gezet. Hun actie inzake die verbouwing van de Nieuwe Kerk te Delft wordt door de rechter ‘niet ontvankelijk’ verklaard. Wie zorgt er nu nog voor de bescherming van ons cultureel erfgoed? Die nieuwe wet dus niet! RCE mag nu ook wel eens in conclaaf gaan met de minister om er achter te komen wat de bedoeling is van haar bestaan.

Post a comment