Vraag om hulp: onderhoud/herstel kerkheuvels en andere historische elementen in de gemeente Staphorst

In Staphorst hebben we door de vele verplaatsingen van de kerken in de loop der eeuwen te maken met een aantal kerkheuvels die duidelijk zichtbaar in het landschap aanwezig zijn. De gronden rondom de kerkheuvels waren/zijn in het bezit van de kerkelijke gemeenschappen van Staphorst en Rouveen.
Door de landbouwactiviteiten is / wordt in het verleden en heden forse schade aangericht en momenteel zijn we zo ver dat – als we niet ingrijpen – de heuvels voorgoed uit het zicht zullen verdwijnen.
De gemeente Staphorst heeft geen onderhoudsbeleidsplan, al is de “zorgbelangstelling” voor historische monumenten – ook gelet op de honderden gemeentelijke en rijksmonumenten wel degelijk aanwezig.
We hebben op dit moment een actiewerkgroep in het leven geroepen met 5 personen die de totale gemeenschap van de gemeente Staphorst vertegenwoordigen zowel kerkelijk als burgerlijk . Deze groep wil verloedering van de Kerkheuvels aanpakken maar mist op dit moment een op continue onderhoud en conservering gericht werkplan.

De zaken die op dit moment op de lijst zijn geplaatst voor aanpak :
herstel/onderhoud/opname in een toeristisch/educatieve route:

  1. Drie kerkheuvels
  2. Een beschadigde ( WO 11) bronzen 16e eeuwse kerkklok . We zijn van plan de klok na reparatie te herplaatsen in een nieuwe klokkenstoel waar de klok ooit in heeft gehangen bij een van de kerkheuvels

Ik wil jullie medewerking vragen om – wanneer er afdelingen zijn met kennis en ervaring op dit gebied zijn – die kennis en ervaring met ons te delen.

Concreet:

  • Wie van jullie heeft te maken gehad met zaken rond kerkheuvels m.b.t. herstel/onderhoud e.d.
  • Wie van jullie heeft voor ons contactadressen voor het professioneel herstel van een scheur in een bronzen luidklok.
  • Welke afdeling heeft de sporen al verdiend met het uitwerken van een ( educatieve) wandel/fietsroute langs historische elementen( mogelijk in het kader van een gemeentelijk toeristisch plan)
  • Alle relevante informatie willen we verwerken in een werkbaar plan dat ter “goedkeuring” aan de gemeente zal worden voorgelegd waarbij we een leger van vrijwilligers willen inzetten voor de realisatie van het plan uiteraard zal niet alles gelijktijdig worden aangepakt : we streven naar een 5-jarenplan met als einddoel het herstel en een continue onderhoudsbeleidsplan.
    Bij voorbaat mijn dank voor jullie meedenken/informatieverstrekkingReacties kunnen naar de secretaris van afdeling 20: f.spijk@ziggo.nl

Post a comment