[rev_slider gaea]

De AWN website “Archeologie op school” is vernieuwd !!!

AWN-afdelingen aan de slag met archeologie op school

De AWN beschikt vanaf 2012 over de website www.archeologieopschool.nl. De website is indertijd ontwikkeld door de AWN-Werkgroep Jeugd en Archeologische Erfgoededucatie.

Op de website is informatie te vinden over archeologische erfgoededucatie voor met name het basisonderwijs. Ook afdelingen kunnen hier hun nieuws over erfgoededucatie plaatsen.

Archeologie speelt een steeds grotere rol in de lessen van het basis- en voortgezet onderwijs. De archeologie van een dorp, stad of streek kan waardevol zijn om dit onderwerp tijdens het vak geschiedenis te behandelen. Het is een aanvulling op geschreven bronnen en brengt het verleden dichter bij leerlingen. En archeologie kan ook vakoverstijgend ingezet worden. Een koppeling met creatieve vakken als fotograferen, tekenen en handvaardigheid, natuurkunde en aardrijkskunde is zo gemaakt.

Dat er vanuit scholen belangstelling voor archeologie is blijkt wel uit de regelmatige aanvragen voor het geven van gastlessen op basisscholen. Of de kinderen op excursie in hun eigen leefomgeving te vertellen over het ontstaan van het landschap: waar vroeger mensen hebben gewoond en nu niet meer. Waar zijn zij gebleven? Wat hebben zij achtergelaten?

Als de scholen aan de slag willen met archeologie, treffen zij op de website allerlei informatie aan over erfgoededucatie. Dat kunnen lessen archeologie zijn, kinderboeken over geschiedenis en archeologie en ook nieuws vanuit de AWN-afdelingen.

Doel is dat de informatie over het aanbod vanuit de AWN-afdelingen op de website komt te staan.

Ook vanuit de leden is nieuws van harte welkom.

De vraag aan de afdelingen is om de activiteiten en projecten met het onderwijs te melden. Graag met een illustratie. De websitemedewerkers zullen deze informatie op de website plaatsen. Op deze wijze zien leerkrachten en andere geïnteresseerden welke mogelijkheden de AWN het onderwijs kan bieden.

U kunt uw bijdragen zenden naar info@archeologieopschool.nl. Mocht u nadere informatie willen ontvangen of heeft u ideeën, neem dan contact op met Wim Schennink ( schennink-dekker@hetnet.nl) of met Fred van den Beemt (awn@vdbeemt.nl).

Fred  van den Beemt,

06 50231996

 

Post a comment