En dan onze Tonnie, ons nieuwe erelid ….

Tijdens de rondvraag van de laatste ALV kwamen diverse onderwerpen aan de orde. De laatste rondvrager was Henk Hegeman, die namens het bestuur van de AWN de vergadering voorstelde de afgetreden voorzitter Tonnie van de Rijdt tot erelid te benoemen. Zijn inleidende pleidooi leek achteraf overbodig, want de zaal stond op en applaudisseerde lang en luid. Waarop de nieuwe voorzitter, Gajus Scheltema, vast durfde te stellen dat het voorstel door de vergadering was overgenomen en Tonnie naar voren riep. Bij zijn felicitaties hoorden uiteraard een oorkonde, gevat in een antieke oorkonde-houder, een groot bos bloemen en de letters A, W en N in een grote consumeerbare vorm. Wel moest Gajus daarna de oorkonde nog ondertekenen, want geen enkele uitslag staat van tevoren vast; gelukkig waren de voorbereidingen niet voor niets geweest.

Bij het diner later op de avond wist vice-voorzitter Wim Schennink de verdiensten van Tonnie voor de archeologie en de AWN nog eens goed over het voetlicht te brengen, waarbij hij niet onder stoelen of banken stak, dat niet alleen de resultaten van belang waren, maar dat ook de sociale en menselijke manier waarop Tonnie dat al die jaren gedaan had, alle lof en waardering verdienden. Wim hield het niet alleen bij mooie woorden, maar had namens het bestuur ook een doos vol theaterbonnen op de kop weten te tikken.

Zowel bij de ALV als bij het diner bedankte Tonnie iedereen, die het haar mogelijk had gemaakt om op zo’n manier samenwerkend tot zulke resultaten te komen. Het was een prestatie van ons allen.

Dat klopt, maar zoals op de oude VOC- of Viking-schepen : Tonnie was het boegbeeld.

Post a comment