BNA dagen Amsterdam, verplaatst naar29 en 30 oktober 2020

CALL FOR PAPERS

Beste archeologen, bouwhistorici en geïnteresseerden,

Op 29 en 30 oktober vinden in Amsterdam de achttiende BNA-contactdagen plaats, de jaarlijkse uitwisseling tussen Belgische en Nederlandse archeologen en bouwhistorici.

Op de eerste dag staat het thema ‘grond’ centraal. Wat betekent de aanwezigheid van een slappe of juist een stevige ondergrond voor de archeoloog en de bouwhistoricus? Hoe heeft de ondergrond invloed op de gebouwde structuren die worden aangetroffen? Maar ook: wat betekent dit voor de methodische aanpak tijdens opgravingen of documentaties?

Op de tweede dag wordt ingegaan op het gebruik van digitale technieken bij archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek, én op de vraag hoe archeologen en bouwhistorici er al dan niet in slagen om hun verhaal voor een breed publiek aantrekkelijk te maken. Het middagprogramma van de tweede dag is gewijd aan actueel onderzoek van uiteenlopende aard. Voor dit deel van het programma is nog ruimte voor bijdragen. Een richtlijn voor het indienen van een paper is bijgevoegd.

Rond 15 januari 2020 zal het definitieve programma bekend worden gemaakt op https://www.facebook.com/pg/BNA-Contactdagen-1911654075779524/posts/ en andere kanalen, en volgt nadere informatie over de aanmelding.

Hartelijke groet,

Olga Leijten

Waarnemend Directeur Monumenten en Archeologie

Gemeente Amsterdam

Plaats een reactie