Een mooi moment om het belang van archeologie-erfgoed en de rol van de vrijwilligers van AWN-archeologie onder de aandacht te brengen

Op 20 maart aanstaande vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Op die dag worden de leden van de Provinciale Staten gekozen, de volksvertegenwoordigers in de provincie. Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. U kunt op https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/provinciale-staten lezen welke partijen in alle provincies aan de verkiezingen deelnemen.

Op de avond van donderdag 7 maart 2019 organiseert het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland te Haarlem Het Noord-Hollands Erfgoeddebat.

‘Gedeputeerde Jack van der Hoek ontvangt in de aanloop naar de verkiezingen van 20 maart kandidaat-leden voor de Provinciale Staten voor een debat over de toekomstwaarde van het Noord-Hollandse erfgoed en cultuurlandschap. Hoe kan erfgoed als inspiratiebron ingezet worden bij nieuwe ontwikkelingen binnen de thema’s stedelijke groei en krimp, recreatie en toerisme, mobiliteit en bereikbaarheid, en energie, klimaat en landschap?’
Van AWN-archeologie zijn onder andere de afdelingen Naerdincklant en Noord-Holland Noord hiervoor uitgenodigd.

Op 14 maart gaan bij Erfgoedhuis Zuid-Holland ‘kandidaat-Statenleden, instellingen, bewoners en experts in gesprek over maatschappelijke kansen en (politieke) ambities voor cultuur en erfgoed in Zuid-Holland. Hoe kunnen we samen werken aan een cultureel rijk Zuid-Holland waar iedereen meedoet en zich betrokken voelt? Hoe kan cultuur optimaal bijdragen aan de kwaliteit van leven, de economie, de leefomgeving, het zelfbewustzijn en de toekomst van onze provincie? Kunnen cultuureducatie, cultuurparticipatie en erfgoed de innovatieve kracht van Zuid Holland versterken? Wat zijn de kansen en wat de obstakels?

Check of in uw provincie ook dergelijke debatten worden georganiseerd en of een afgevaardigde van uw AWN-afdeling hiervoor uitgenodigd is. Informeren hierover kan ook bij het steunpunt Monumenten & archeologie/ erfgoedhuis in uw provincie.

Een mooi moment om het belang van archeologie-erfgoed en de rol van de vrijwilligers van AWN-archeologie onder de aandacht te brengen.

Ook vanuit get Groot Reuvens Overleg is een nota verstuurd naar de Provinciale Staten om het belang voor aandacht voor archeologie in de verschillende programma’s aan te geven. U vindt deze nota hier:

Hetty Laverman, bestuurslid afdeling 13: AWN-Naerdincklant.

Post a comment