Erfgoedvrijwilliger en subsidie nodig?

Zie beneden een bericht van het Fonds voor Cultuurparticipatie over de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor kleine erfgoedorganisaties.

Onze subsidieregeling Erfgoedvrijwilligers 2019-2020 is geopend. Met deze regeling geven we vrijwilligers die zich met erfgoed bezighouden en kleine erfgoedorganisaties (tot 2 fte) de kans zichzelf te verstevigen. Sommigen willen hun kennis en vaardigheden vergroten (vakinhoudelijk, technisch, of bijvoorbeeld hun computervaardigheden), anderen willen hun organisatie versterken (denk aan marketing, of rondleidingen in andere talen). De regeling biedt heel veel mogelijkheden. Voor grotere erfgoedorganisaties heeft het Mondriaan Fonds een vergelijkbare regeling.

Misschien overweeg je zelf een subsidieaanvraag in te dienen, of heb je een achterban of contacten voor wie deze regeling interessant kan zijn. We waarderen het als je anderen op de regeling wilt wijzen.

Praktisch

  • De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 5.000 per initiatief.
  • Je mag 100% subsidie aanvragen. Dat betekent dat je alle projectkosten uit deze subsidie mag betalen.
  • 50% van de subsidie mag worden ingezet voor materiële investeringen die nodig zijn voor het project.
  • Het totale beschikbaar budget is € 300.000.

·         De subsidieregeling staat open tot 18 december 2020, of tot het totale budget op is.

Bedragen, voorwaarden, voorbeelden etc. vind je op onze website. Heb je inhoudelijke vragen over de subsidieregeling, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Communicatie rondom deze regeling
Mocht je willen communiceren over deze subsidieregeling, voel je vrij om teksten van onze website te halen. Vraag voor gebruik van beeldmateriaal altijd vooraf toestemming. Wil je hulp of advies bij de communicatie (denk aan kortteksten, nieuwsberichten, beeld etc.), mail dan naar Annick Driessen, communicatieadviseur. Zij helpt je graag verder.

We zien uit naar subsidieaanvragen.

Met vriendelijke groet, mede namens het team Erfgoedparticipatie,

Post a comment