Vrijwilligers gevraagd voor verwerking van vondsten uit Arnhem

De opgravingen van het voormalige Broerenklooster en kerk aan de Broerenstraat zijn inmiddels afgerond.
Hulp bij de opgravingen is dus niet meer nodig maar mensen kunnen zich nu aanmelden voor vondstverwerking.
Aanmeldingen bij Alco Emaus van BAAC (a.emaus@baac.nl; 06-46081907).

Post a comment