[rev_slider gaea]

Vrijwilligers gezocht voor dijkversterkingsproject tussen Amsterdam en Hoorn

Foto: ADC ArcheoProjecten

Het dijkversterkingsproject en de daarbij behorende archeologische waarden en cultuurhistorie zijn al een aantal jaar geleden in kaart gebracht. Daarbij zijn drie fases te onderscheiden, namelijk de verkennende, karterende en waarderende fase. In de eerste fase heeft de werkgroep een dijkvakonderzoek uit gevoerd, op verzoek van Gemeente Waterland, waarbij zichtbare en onzichtbare archeologische en cultuur-

historische waarden onderzocht zijn. In de tweede fase werd de omvang van de dijken in kaart gebracht en in de laatste, waarderende fase, wordt de theoretische kennis getoetst in de praktijk. Bekend is de vondst van de sarcofaag van Etersheim, maar recent zijn hierbij diverse scheepswrakken aangetroffen, zoals een scheepwrak van een zogenaamde lichter bij Warder en het wrak van de botter VD10 bij Uitdam. Er is zelfs een onbekende (en verdwenen) dijk uit de 15e eeuw teruggevonden!

Naast het buitendijkse onderzoek start binnenkort het werk aan de dijken zelf. Hierbij worden in bepaalde delen van de dijk horizontale asverschuivingen uit gevoerd. Hierbij is ook archeologische begeleiding aanwezig, uitgevoerd door de Archeologie West-Friesland uit Hoorn en Monumenten & Archeologie uit Amsterdam. De archeologische sporen of objecten in de dijken worden onderzocht en veiliggesteld en (waar mogelijk) worden vrijwilligers ingezet voor het verrichten van hand- en spandiensten voor de professionele archeologen. De amateur­ archeologen doen hierbij ervaring op van het professionele opgravingsproces en ze krijgen tevens een archeologisch kijkje in de keuken van de vroegere bewoners van Waterland in de strijd tegen het wassende water.

Wil je binnenkort ook deelnemen als vrijwilliger aan het dijkversterkingsproject tussen Amsterdam en Hoorn? Kom dan eens langs in onze werkruimte of stuur een mail naar archeologiewaterland@gmail.com.

Dan leggen we je uit wat de mogelijkheden zijn. En wellicht sta je binnenkort oog-in-oog met de oudste bewoningssporen in één van de dijken van Waterland. Onze werkruimte op sportpark Markgouw in Monnickendam is elke dinsdagavond van 20-22 uur geopend.

Meer over info het dijkversterkingsproject vind je via onderstaande hyperlink: http://www.archeologiewaterland.nl/verslag-presentatie-archeologie-rondom-markermeerdijken/Kijk ook eens in deze bijlage uit de krant

Post a comment