1

Cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet op vrijdag 18 september óf op vrijdag 2 oktober 2020 . Nu voorinschrijving mogelijk.*

De cursus is opgezet voor de archeologie-vrijwilliger en AWN-geïnteresseerde die wil opkomen voor het belang van cultuurhistorie en archeologisch erfgoed in zijn of haar leefomgeving. Het is niet de bedoeling om al het juridisch jargon eigen te maken. Het heeft geen zin om de wet en de memorie van toelichting van voor naar achteren te lezen.

Het doel van de 1-daagse cursus is om met elkaar bewust te worden van welke manieren er zijn om als erfgoedvrijwilliger op een effectieve manier op te komen voor het belang van erfgoed onder het stramien van de nieuwe omgevingswet.

 

De landelijke AWN-archeologie vereniging met 24 regionale afdelingen is trekker van deze cursus. Samenwerking is gezocht en gevonden bij:

  • Landelijke erfgoedvereniging Bond Heemschut
  • Landschap + Erfgoed provincie Utrecht
  • Wageningen Universiteit

 Leden van alle AWN-afdelingen vanuit, uit heel Nederland dus, zijn welkom.

Data van de 1-daagse (pilot) cursus  (Breukelen, nabij Utrecht , bereikbaar per trein)

Vrijdag 18 september 2020:  10.30/11.00 uur tot 16.00 uur. Max. 21 deelnemers

Vrijdag    2 oktober      2020: 10.30/11.00 uur tot 16.00 uur. Max. 21 deelnemers

meer informatie op www.awn-archeologie.nl , voor vooraanmelding mail direct  secretaris@awn-archeologie.nl  o.v.v. cursus erfgoedvrijwilligers en omgevingswet, datum cursus; uw adresgegevens. U ontvangt dan een bevestiging van uw aanmelding.

Kosten: bij overleg van een geldig lidmaatschap erfgoedvrijwilligersorganisatie worden er geen kosten in rekening gebracht.

  • O.v.b. toekenning subsidie FvdCP en corona/covid-19 ontwikkelingen