1

Geen nieuwe woning in Zwartewatersklooster

De gemeente Zwartewaterland gaat het ontwerp bestemmingsplan Zwartewatersklooster 11, Zwartewatersklooster wijzigen. De gemeente haalt de bouwmogelijkheden voor een nieuwe woning uit het bestemmingsplan.

Nu maakt het ontwerp bestemmingsplan nog de bouw mogelijk van een nieuwe woning op een perceel ongeveer 500 meter ten noorden van het buurtschap. In de versie die de gemeenteraad ter vaststelling krijgt aangeboden, zit deze mogelijkheid niet meer.

Gebied blijft beschikbaar voor archeologisch onderzoek

De historische vereniging Hasselt en AWN afdeling 20 IJsseldelta – Vechtstreek geven aan dat de omgeving archeologisch zeer waardevol is. De AWN, een vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, is een landelijke organisatie met 24 afdelingen. De leden van de AWN werken mee aan archeologische onderzoeken en maken zich sterk voor de bescherming van het archeologisch erfgoed van Nederland.

Wethouder Gerrit Knol: “Zwartewatersklooster is een historisch buurtschap. Op het voormalige boerenerf Zwartewatersklooster 11 willen we het historisch verhaal weer beleefbaar maken. Mogelijk zijn vlakbij ridders uit de slag bij Ane in juli 1227 begraven. De slag bij Ane is een belangrijke historische gebeurtenis in de geschiedenis van Overijssel. Een stichting met betrokkenen uit het gebied maakt daarvoor plannen. De historische vereniging Hasselt en AWN hebben benadrukt dat de impact van de nieuwe woning zo groot is dat dit het vertellen en het beleven van het verhaal van Zwartewatersklooster verstoort. Samen met de provincie Overijssel hebben we gezocht naar een manier om de bouwmogelijkheden voor een nieuwe woning uit dit bestemmingplan te verwijderen. De grond is namelijk van de provincie Overijssel. Dat is gelukt. De provincie heeft ons hiervoor ruimte gegeven. Het gebied blijft nu beschikbaar voor toekomstig archeologisch onderzoek. Precies zoals de deskundigen graag willen.”

Post a comment