Nood breekt wet (en pret)

We zitten met zijn allen nu al een hele tijd thuis. Daardoor is ons werk als AWN-ers vrijwel stil te komen liggen. Nu Nederland gaandeweg voorzichtig weer iets in beweging lijkt te gaan komen en de behoefte om toch weer actief te worden inmiddels bij velen gegroeid zal zijn, moeten we als AWN nadenken hoe we hiermee omgaan. Het landelijk bestuur heeft zich de afgelopen tijd bezonnen op de situatie die is ontstaan door het Corona-virus en wil graag de afdelingen van haar zienswijze op de hoogte stellen.

  1. Door de regering/RIVM zijn de bekende restrictieve maatregelen afgekondigd waar iedereen zich wat ons betreft aan dient te houden; dus voorlopig geen fysieke bijeenkomsten van AWN-afdelingen. Beperkte uitzonderingen hierop, met strikte inachtneming van alle geldende voorschriften, zijn misschien denkbaar, zoals bijeenkomsten van lokale bestuursleden. Overleg via internetplatforms zoals Skype, Zoom, Jitsi e.d. heeft echter de voorkeur. Het landelijk bestuur hoort graag van de afdelingen wat er nog wel en wat er helemaal niet meer gebeurt. Zelf vergadert het Landelijk Bestuur via Jitsi en vindt verder overleg vooral via de mail plaats.
  • Om voorgaande reden, maar in de eerste plaats uit belangstelling en om het contact met de afdelingen overeind te houden, wordt elke afdeling binnenkort door een bestuurslid benaderd om te horen hoe men reilt en zeilt en hoe het de individuele leden vergaat.
  • Ook wordt een afspraak, telefonisch of anders, gepland om de jaarverslaglegging 2018-2019 met u te bespreken. Dit ten behoeve van het te maken landelijk AWN-jaaroverzicht 2018-2019 (zie eerdere mails daarover).
  • Dat de Algemene Ledenvergadering in april afgelast moest worden was duidelijk. Volgens de Statuten moet een ALV eigenlijk voor eind mei worden gehouden (art. 11) maar dat is vanzelfsprekend onmogelijk: nood breekt wet. Het Landelijk Bestuur kiest er vooralsnog voor, maar met de nodige slagen om de arm, om te streven naar een combinatie van een ALV en een Afgevaardigdendag in het najaar (op een zaterdagochtend resp. middag in Amersfoort). Gezien de tijd zullen beide vergaderingen beperkt blijven tot de meest essentiële besluitvorming. Hopelijk kan volgend jaar een ALV gewoon in het voorjaar in Borger plaatsvinden!

Tenslotte roept het Landelijk Bestuur de Afdelingen en leden op om vooral te melden als er zich specifieke problemen voordoen waar wij iets aan kunnen doen. Wij wensen een ieder –in deze uiterst moeilijke omstandigheden- een verder gezond 2020 toe: zorg goed voor Uzelf, elkaar en houd de passie voor archeologie vooral overeind!

Het Landelijk Bestuur