Prominent AWN-lid mevrouw Dicky de Koning plotseling overleden

Als Landelijk Bestuur ontvingen we het trieste bericht dat een van de kartrekkers van de afdeling Zeeland, mevrouw Dicky de Koning, is overleden. Van het afdelingsbestuur ontvingen we het volgende bericht.

“Woensdagavond ontving het bestuur van de afd. Zeeland van de AWN het droevige bericht dat Dicky de Koning plotseling was overleden. Het heeft ons allemaal overrompeld. 

Dicky was de spil van onze afdeling, een bevlogen persoon en sinds vele jaren betrokken bij alle facetten van de archeologie in Zeeland en daarbuiten.

Hierbij werpen wij een korte terugblik op haar betekenis voor onze afdeling en de archeologie in het algemeen.

Dicky was in de eerste plaats bijzonder goed in het leggen van contacten en gebruikte haar uitgebreide netwerk voor allerlei doeleinden ten bate van de Zeeuwse archeologie. Zeeland was haar werkterrein.

Vaak nam ze het voortouw bij allerlei activiteiten: tentoonstellingen, lezingen, cursussen, terreinverkenning, rondleidingen, werven van vrijwilligers, enz. We denken daarbij bij voorbeeld aan de zoutwinning uit zout veen.  Dat mochten we zelfs in het Archeon laten zien. Ze organiseerde ook het zoutzieden tijdens de middeleeuwse dagen in Terra Maris. Ze droeg bij aan het onderzoek op Valkenisse en was de motor achter het onderzoek op Oud-Rilland. 

Dicky promootte bij elke gelegenheid de AWN. Ze wist vele leden enthousiast te maken en betrok andere werkgroepen in de provincie bij de AWN. Daarmee onderhield ze nauwe contacten in de vorm van wekelijkse werkbezoeken. Ze bouwde in de meer dan 30 jaar dat ze lid was een grote kennis op over allerlei facetten van de archeologie en droeg die kennis graag over. Ook zorgde ze ervoor dat het afdelingsblad Zuidwesterheem steeds gevuld werd met artikelen die op Zeeland betrekking hadden en waar ze zelf ook tekst voor aanleverde.

Ze onderhield contacten met beroepsarcheologen en nodigde ze uit om te komen kijken of om te determineren. Zo bereikte ze dat van de aardewerkcollectie uit het Stadhuismuseum in Zierikzee vorig jaar een fraaie bundel het licht zag en dat de voorwerpen werden opgenomen in het Deventer Systeem.

Educatie stond hoog op haar agenda. Ze besteedde veel tijd en energie aan het enthousiast maken van de jeugd voor de archeologie en gaf samen met anderen vele gastlessen op diverse basisscholen in de provincie. 

Dicky hield goed in de gaten wanneer er ergens werkzaamheden gebeurden en ging er dan met in der haast opgeroepen leden op af. Ze was de spreekwoordelijke “ogen en oren” van de Zeeuwse archeologie. Toen het erg moeilijk bleek nieuwe bestuursleden aan te trekken nam Dicky de extra werkzaamheden op zich; zo was ze behalve veldwerkcoördinator ook secretaris, soms voorzitter en organiseerde ze activiteiten. Ze nam ook volop plaats aan de vergadertafels.  Als nieuwe regelgeving haar niet aanstond kon ze flink van zich laten horen, maar altijd op een manier die niemand kwetste. Ze was volhardend als het ging om het bereiken van doelen.

Vorig jaar maakte Dicky een moeilijke tijd door in verband met de ziekte en het overlijden van haar man. Dit jaar pakte ze de draad weer op en het leek goed te gaan. Ze was inmiddels enthousiast begonnen aan een nieuw project, een onderzoek naar de voorhoven van de Zeeuwse ‘bergjes’, een oude wens van haar. De voltooiing ervan maakt ze helaas niet meer mee.

Dicky wist, dankzij haar enthousiasme, gedrevenheid en onophoudelijke inzet veel te bereiken.  

We zullen haar erg missen.”

De kerkdienst  woensdag 12 augustus en de bijeenkomst na afloop zijn vanwege de corona-perikelen beperkt toegankelijk, alleen voor de genodigden. de familie denkt  aan het organiseren van een aparte middag voor alle betrokkenen uit het archeologisch en culturele veld op een later tijdstip.

Namens alle AWN-leden wensen wij haar familie, vrienden en de AWN’ers van de afdeling heel veel sterkte toe de komende tijd.

AWN – Landelijk Bestuur