Voorstel nieuwe naam en Huisstijl

Voorstel nieuwe naam en huisstijl voor behandeling tijdens ALV

Bijna een jaar geleden tijdens de Afgevaardigdendag hebben we als bestuur een tipje van de sluier opgelicht over ideeën die leven m.b.t. een nieuwe naam voor de AWN en een nieuwe huisstijl. Er zijn toen meerdere voorstellen gepresenteerd. De reacties die we indertijd hebben gehoord zijn meegenomen in een nieuw concept. Initieel plan was om, op basis van dit concept, tijdens de ALV in het voorjaar de leden voor te stellen om over te gaan naar de nieuwe naam en huisstijl. Helaas kon deze ALV niet plaatsvinden en gaan we voor de herkansing in november.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen om hun mening te delen tijdens de ALV, kunt u hierbij het concept met het voorstel voor de huisstijl, logo en nieuwe naam alvast bekijken. Tevens ook een kort filmpje om te laten zien hoe de huisstijl tot z’n recht komt.

Tijdens de ALV horen we graag uw mening !

Hieronder vindt u een PDF met daarin het voorstel, en een video die laat zien hoe de huisstijl tot z’n recht komt.