2

Archeologie voorhof kasteel de Nijenborgh van start! (en update dd 5 juli 2021)

Maandag 21 juni zijn de werkzaamheden gestart op de voorhof van het voormalige kasteel de Nijenborgh in Weert, het terrein waar voorheen de houthandel gevestigd was. De voorburcht wordt gesaneerd en er wordt een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Naar verwachting wordt het volledige stadspark eind 2021 geopend. De bestaande verharding wordt weggehaald en samen met een laag grond daaronder afgevoerd.

Archeologisch onderzoek

Tegelijkertijd met de saneringswerkzaamheden wordt er gestart met een archeologisch onderzoek. Een team archeologen en bouwhistorici gaan onderzoek doen naar de bouw, vorm en lange gebruiksperiode van de voorburcht van het kasteel, dat rond het midden van de vijftiende eeuw is gebouwd en in 1702 is verwoest. Hierbij wordt met name onderzoek gedaan naar het vroegere muurwerk en de hoektorens, de inmiddels verdwenen gracht (met brug) die tussen de hoofdburcht en voorburcht heeft gelegen. Ook onderzoek naar de inrichting en het gebruik van de voorburcht vormt een belangrijk onderdeel van het onderzoek. De opgravingen vinden in juli en augustus plaats.

Publieksactiviteiten

Het archeologisch onderzoek op de voorburcht is een unieke en eenmalige gelegenheid. Na de herinrichting is een dergelijk onderzoek de komende generaties niet meer mogelijk. Om de inwoners van Weert op de hoogte te stellen en te houden van de onderzoeksresultaten is door de Weerter erfgoedgemeenschap een aantrekkelijk publieksprogramma (zie video) ontwikkeld met rondleidingen, een online webcam, weekjournaals en een ‘Edutainment-documentaire’ (eXpeditie Limburg).

De erfgoedgemeenschap bestaat uit de Stichting Stadsgidsen regio Weert, Stichting de Aldenborgh, Stichting Streekarcheologie Peel, Maas en Kempen. Maar ook de wijkraad Biest, Stadslab 0495, Museum W en het gemeentelijk Erfgoedcluster maken deel uit van het samenwerkingsverband. RICK en het Munttheater hebben samen met bureau Beam it Up uit Eindhoven een spannend en leerzaam educatief programma ontwikkeld voor leerlingen van het basisonderwijs. De komende twee maanden zullen ruim 1.000 basisschoolleerlingen langs de opgravingen worden geleid en een opdracht uitvoeren.

Dit publieksprogramma is mogelijk gemaakt dankzij belangrijke subsidies van Stichting Provisus uit Weert en de provincie Limburg.

Het weekjournaal  kunt u hier bekijken en downloaden > https://vimeo.com/566608380

UPDATE van 5 juli 2021

Erotische afbeeldingen op de kachel van de graven van Horne

Tegelijkertijd met de saneringswerkzaamheden op de voorburcht van kasteel de Nijenborgh in Weert is er gestart met een archeologisch onderzoek. Een team archeologen en bouwhistorici doet onderzoek naar de bouw, vorm en lange gebruiksperiode van de voorburcht van het kasteel, dat rond het midden van de vijftiende eeuw is gebouwd en in 1702 is verwoest.

De vondsten:

  • Een ca. 20 meter brede tussengracht gevuld met puin van het kasteel
  • Fragmenten van kacheloventegel met erotische afbeeldingen
  • Muur van de voorburcht met de aanzet van een hoektoren
  • Bestrating van maaskeien

Publieksactiviteiten

Het archeologisch onderzoek op de voorburcht is een unieke en eenmalige gelegenheid. Na de herinrichting is een dergelijk onderzoek de komende generaties niet meer mogelijk. Om de inwoners van Weert op de hoogte te stellen en te houden van de onderzoeksresultaten is door de Weerter erfgoedgemeenschap een aantrekkelijk publieksprogramma (zie video) ontwikkeld met rondleidingen, een online webcam, weekjournaals en een ‘Edutainment-documentaire’ (eXpeditie Limburg). Vandaag is de start van het educatief programma voor leerlingen van het basisonderwijs.

De erfgoedgemeenschap bestaat uit de Stichting Stadsgidsen regio Weert, Stichting de Aldenborgh, Stichting Streekarcheologie Peel, Maas en Kempen. Maar ook de wijkraad de Biest, Stadslab 0495, Museum W en het gemeentelijk Erfgoedcluster maken deel uit van het samenwerkingsverband. RICK en het Munttheater hebben samen met bureau Beam it Up uit Eindhoven een spannend en leerzaam educatief programma ontwikkeld voor leerlingen van het basisonderwijs. De komende twee maanden zullen ruim 1.000 basisschoolleerlingen langs de opgravingen worden geleid en een opdracht uitvoeren.

Dit publieksprogramma is mogelijk gemaakt dankzij belangrijke subsidies van Stichting Provisus uit Weert en de provincie Limburg.

Het weekjournaal  kunt u hier bekijken en downloaden > https://vimeo.com/570295969

Foto’s: Art-is Mediagroep | Bart Maes