De reuvensdagen 2021 gaan door!

Vanwege de corona-maatregelen is lang onduidelijk gebleven of we in 2021 fysieke Reuvensdagen konden organiseren. Inmiddels is de kogel door de kerk. Het gaat door, zij het iets anders dan jullie gewend zijn. In 2021 organiseren we namelijk hybride Reuvensdagen (een dag fysiek op locatie, een dag online). 

VOOR IEDERS AGENDA – De Reuvensdagen 2021 vinden plaats op donderdag 18 en vrijdag 19 november. Op donderdag 18 november organiseren we een fysiek congres in Almere, inclusief informatiemarkt. Uiteraard borgen we de veiligheid van alle aanwezigen zo goed mogelijk, en houden we ons daarbij aan de dan geldende maatregelen. Op vrijdag 19 november vindt online de 2021-versie van de Reuvens-digi-dag plaats.

PROGRAMMA DONDERDAG – Voor de invulling van de Reuvensdagen 2020 zijn veel sessievoorstellen ontvangen die toentertijd niet uitgevoerd konden worden binnen de beperkingen van de Reuvens-digi-dag 2020. De programmacommissie heeft besloten om bij de samenstelling van het programma voor donderdag 18 november voorrang te geven aan de nog actuele sessievoorstellen uit 2020. Gezien het overvloedige aanbod komt er voor 2021 geen Oproep voor Sessies. 

PROGRAMMA VRIJDAG – Het ‘pauzeprogramma’ tijdens de Reuvens-digi-dag 2020 bestond uit een lange slinger van korte filmpjes, vlogs, blogs en sketches. Dat was een groot succes. De programmacommissie roept deelnemers daarom op om ook voor 2021 weer filmpjes/vlogs etc aan te leveren. Wil je daar meer over weten? Mail naar info@reuvensdagen.nl dan ontvang je te zijner tijd de praktische informatie. 

VOORTGANG – De programmacommissie werkt hard aan de invulling van het programma voor beide dagen. Wil je actueel op de hoogte gehouden worden over de Reuvensdagen? Houd dan de website (www.reuvensdagen.nl) en de sociale media in de gaten en meld je aan voor onze Nieuwsbrief via info@Reuvensdagen.nl
We hopen velen van jullie op 18 november in Almere te kunnen ontmoeten.

Tot dan!
Bestuur Stichting Reuvens
Programmacommissie Reuvensdagen 2021