2

Erfgoedvrijwilligers komen bij elkaar in voorbereiding voor nieuwe wet

Honderden vrijwilligers op erfgoed- en archeologiegebied moeten de komende jaren worden opgeleid om met de nieuwe Omgevingswet aan de slag te gaan. In een unieke samenwerking zijn Erfgoedvereniging Bond Heemschut en AWN – Nederlandse Archeologievereniging begonnen aan die klus.

In de Spieghelkerk in Bussum kwamen vrijdag tientallen vrijwilligers op het gebied van archeologie en bovengronds erfgoed bij elkaar om alles te leren over de nieuwe wet. De cursus is een unieke combinatie van online (inleidende gedeelte) leren en een dag in de praktijk waarbij de kneepjes worden geleerd en ervaringen uitgewisseld.

De vrijwilligers zijn daarmee voorbereid op de komst van de nieuwe Omgevingswet, waarbij alle regels op het gebied van ruimtelijke ordening op de schop gaan. Voor erfgoed heeft dat directe gevolgen. Zo moet onder meer elke gemeente een nieuwe visie op de gemeente zelf maken, een Omgevingsvisie. Voor de erfgoedbeschermers is het van het grootste belang dat het erfgoed in die nieuwe visies de plaats krijgt die het verdient. Ook is het van belang dat de vrijwilligers worden bijgepraat over nieuwe procedures en regels die bij de nieuwe wet horen.

De cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet is het afgelopen jaar intern bij Heemschut en AWN ontwikkeld en biedt een opleidingstraject dat is vormgegeven in de praktijk. De professionals van beide verenigingen hebben de eigen praktijkervaringen in Nederland vertaald naar een handzaam programma dat nog steeds wordt uitgebreid. Het doel is om een online vraagbaak bij de hand te hebben en om daarnaast een breed landelijk kennisnetwerk te bouwen dat gebruikt kan worden om een van de belangrijkste pijlers in onze omgeving, het erfgoed, te beschermen.

De cursus wordt gesubsidieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie en Prins Bernhard Cultuurfonds, en is in samenwerking met Wageningen University & Research, Steunpunten Erfgoed  w.o. Erfgoed  Utrecht .Noord-Holland, Milieufederatie NH en Tussen Vecht en Eem.

De komende maanden trekt de cursus door Nederland. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op deze bijeenkomsten. Zij kunnen zich melden via secretaris@awn-archeologie.nl 

Een introductiefilmpje is hier te bekijken (met dank aan: Erfgoedvereniging Bond Heemschut)