Fundering Romeins gebouw in Nijmegen West gevonden


25 mei 2021
Afgelopen week hebben archeologen van de gemeente Nijmegen een stukje van de oude Romeinse stad in Nijmegen West blootgelegd, in het Waalkwartier. Op de plek waar dit jaar de bouw van een woontoren aan de Waal start zijn de funderingen van een Romeins bouwwerk aan het licht gekomen.

De gemeentelijk archeologen troffen eerst een dikke laag met vondstmateriaal aan. Daarin zitten gebruiksvoorwerpen zoals luxe aardewerk (terra sigillata) maar vooral ook veel bouwpuin uit de Romeinse tijd, zoals dakpannen, tegels en natuursteen. Bij het verdiepen van de put verscheen daarna de stenen fundering van een gebouw. De fundering is wat rommelig gemaakt van typische Romeinse bouwkeramiek en natuursteen, maar bevat ook nog enkele netjes recht bekapte blokken tufsteen. Vrijwel al het nog bruikbare materiaal is in de middeleeuwen al verwijderd om hergebruikt te worden. De Romeinse stad diende in die tijd feitelijk als een grote steengroeve voor het winnen van bouwmateriaal.

Welke functie het nu gevonden Romeins gebouw in de stad vervuld heeft, weten we nu nog niet. Het gaat om een gebouw met tenminste drie of vier ruimten. Dit lijkt te groot voor een doorsnee Romeins appartement. We kunnen denken aan een openbaar gebouw dat hier vlakbij het Romeinse thermencomplex en de in de 20e eeuw opgegraven Romeinse tempel heeft gestaan. Maar ook werkplaatsen of opslagruimten aan de rand van de stad waar de rivier lag, zijn mogelijkheden.

De Romeinse stad Ulpia Noviomagus ligt op deze plek meters diep onder afzettingen van de Waal en door mensen aangebrachte ophogingen. De fundering van de woontoren zal grotendeels boven het archeologisch niveau blijven. Alleen waar de nieuwbouw de archeologische resten zal verstoren vinden opgravingen plaats.Woensdag wordt de opgraving afgerond.  

imageimage