2

Nieuwe website AWN Archeologiefonds staat online

De nieuwe website van het AWN archeologiefonds is online! U kunt de site berieken via https://awn-archeologiefonds.nl  . Doel van het fonds is subsidie te verlenen voor activiteiten die zijn gericht op het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed in Nederland.  Het archeologiefonds staat juridisch los van de AWN en heeft een eigen bestuur. Aanvragen zijn mogelijk via de site.