Opening nieuwe afdeling 15 op 9 oktober

Afdeling 15 is al langer, door verschillende redenen, een ‘slapende’ afdeling van de AWN. Een aantal bestuursleden is echter blijven zoeken naar mogelijkheden om de afdeling nieuw leven in te  blazen. Dit gebeurde samen met de leden van de verzelfstandigde werkgroep archeologie van de  Historische Kring Kesteren en omgeving. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een nieuw Archeologisch Centrum Rivierenland/ Afdeling 15. Hiermee wordt er een nieuwe weg voor de  archeologie in het rivierenland ingeslagen.  

De nieuwe naam is: 

het ARCHEOLOGISCH CENTRUM RIVIERENLAND /AWN 15. 

Dit bestrijkt in grote lijnen het gebied Rivierenland en de Bommelerwaard. 

Zie bijlage voor meer informatie over de opening en aankomende activiteiten.