Steentijddag 2022: Call for papers

Op zaterdag 5 februari 2022 wordt wederom de Steentijddag in Leiden georganiseerd, ditmaal voor de 32e keer.

Het is de bedoeling om de bijeenkomst weer fysiek in het Lipsiusgebouw te laten plaatsvinden, indien dat mogelijk is. We zullen ons daarbij dan houden aan de geldende regels en maatregelen. Houdt u dus de website en uw email in de gaten voor meer informatie tegen die tijd. Na het succes van de vorige digitale versie onderzoeken we ook de digitale mogelijkheden op de reguliere locatie. 

Ook dit jaar stellen we voor dit congres een ‘Call for Papers’ open om u een zo breed en gevarieerd mogelijk lezingenprogramma aan te kunnen bieden. Als u al eerder een lezing hebt aangeboden die toen is doorgeschoven omdat er in het programma geen ruimte was, verzoeken we u de lezing opnieuw aan te melden indien u deze in 2022 wilt presenteren. 

We streven voor de Steentijddag een breed en divers spectrum na, zeker ook wat sprekers betreft, en verwelkomen bijdragen op het gebied van de steentijdarcheologie in Nederland en omstreken en met een archeologische, theoretische of technologische inslag. Combinaties mogen natuurlijk ook! Naast de reguliere lezingen hebben we ook ruimte voor enkele korte steentijdberichten. 

Graag ontvangen we uiterlijk 20 november 2021 uw naam, titel en korte omschrijving van het onderwerp op het e-mailadres steentijddag@rmo.nl
Mocht uw voorstel in de programmering passen, dan nemen we kort daarna contact met u op. 

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Steentijddag(Luc Amkreutz, Roy Machiels, Marie-France van Oorsouw, Hans Peeters, Daan Raemaekers en Bjørn Smit)

www.rmo.nl/onderzoek/steentijddag