Vrijwilligers gezocht voor opgraving in Roermond

Op 10 mei 2021 gaan wij van start met een vrijwilligersopgraving. Aeres milieu, gemeente Roermond en Citaverde college werken samen om een mogelijke vindplaats in Roermond in beeld te brengen.

In het vooronderzoek is duidelijk geworden dat er ter plaatse sprake is van twee cultuurlagen. Onder de huidige parkeerplaats van het Citaverde college aan de Jagerstraat in Roermond.

Deze cultuurlagen herbergen vondsten uit de 12e -17e eeuw (cultuurlaag 1) en de 9e – 12e eeuw (cultuurlaag 2). Er zijn vooralsnog geen sporen gevonden met uitzondering van vreemde willekeurig door het terrein lopende geulen van menselijke makelij.

De aangetroffen resten zouden in veel delen van Nederland weinig ophef veroorzaken, in Roermond echter zijn beide perioden bijzonder te noemen. Van de oudste periode is weinig bekend van de jongste periode is er voornamelijk informatie beschikbaar over de stad zelf en de ontwikkeling van de stad in deze periode.

Graag willen we samen met de vrijwilligers een onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek vindt plaats onder professionele begeleiding en zal ook worden verwoord in een rapportage.

Een bijzondere kans dus om een kijkje te nemen en mogelijk treffen we een mooie vindplaats aan. We hebben 17 dagen om zo veel mogelijk te ontgraven, waarna de bouw van een nieuw schoolgebouw gerealiseerd zal worden. We hopen jullie binnenkort in Roermond te mogen ontvangen!

Aanmelden bij Nico van der Feest via het volgende Email-adres: nico.vd.feest@aeres-milieu.nl