Walvisbotten gezocht!!!

Mijn naam is Youri van den Hurk en in september begin ik een postdoctorale project genaamd “Demise of the Atlantic Grey Whale” of “De Ondergang van de Atlantische Grijze Walvis”.

Dit project is een MSCA Individual Fellowship dat ik vanaf september uit zal gaan voeren aan de University of Cambridge. Als onderdeel van dit project zal ik kijken naar archeologische walvisbotten. Walvisbotten zijn aan de hand van hun morfologie heel lastig op soort te identificeren. Dit leidt er vaak toe dat ze slechts als “walvis” worden ge├»dentificeerd. Dit heeft als gevolg dat we bijna niks weten van welke walvissoorten er in archeologische contexten worden gevonden, terwijl dit juist hele grote gevolgen kan hebben voor het begrijpen van de vroegere omgang van de mens met de walvis.Werden ze bejaagd? Of waren mensen juist afhankelijk van het aanspoelen van walvissen en maakten ze hier gebruik van? Welke soorten kwamen er hier voor? Is de distributie erg anders dan dat het nu is?  

Mijn project gaat met name op zoek naar de grijze walvis. Deze soort is waarschijnlijk rond AD 1200 (of misschien later dan dat) uitgestorven aan de Europese kant van de Atlantische Oceaan, en een paar eeuwen later ook aan de Amerikaanse kant. De soort komt nu alleen nog voor in de Stille Oceaan. Van het Atlantische materiaal komt verreweg het meeste materiaal uit Nederland! Waren onze wateren belangrijk voor de grijze walvis? En heeft menselijke jacht ertoe geleid dat de soort verdwenen is? Om deze vragen te beantwoorden heb ik uw hulp nodig! Ik ben opzoek naar walvisbotten uit archeologische contexten die dateren uit contexten van voor AD 1600. Tevens kan paleontologisch materiaal, voornamelijk uit Noord-Holland, ook veel bijdragen aan dit project.

Weet u van materiaal af of heeft u zelf materiaal ergens liggen, dan hoor ik dat graag. Mogelijk kunnen we de botten laten onderzoeken en er soort identificatie aan geven. Alle verkregen informatie zal vanzelfsprekend met u gedeeld worden! 

Bij voorbaat dank! Youri van den Hurk