2

Werkgroep Steentijd

Sinds enige tijd is er een Werkgroep Steentijd van de AWN binnen de AVKP (afdeling 23 AWN). Nadat er een verzoek was gedaan om ruimte te krijgen op de website van de AWN, hetgeen werd geaccordeerd, is deze aanvankelijk lokale werkgroep nu ook toegankelijk voor AWNers uit alle andere afdelingen.

Daardoor kunnen alle AWN-steentijdliefhebbers zich aanmelden als actief lid van de werkgroep op de website via deze link. Aangezien deze site pas sinds kort in de lucht is is de inrichting nog “werk in uitvoering”.

De werkgroep heeft het Oertijdmuseum in Boxtel als thuisbasis waar we binnenkort een steentijd wisselexpositie inrichten voor het brede publiek dat het museum bezoekt.

Natuurlijk zoeken we ook samenwerking met steentijdactiviteiten buiten de AWN, die evenals de werkgroep samen en op constructieve wijze en met respect voor ieders mening de kennis over de steentijd willen verbeteren en verspreiden. Het doel daarbij is kennisdeling en een constructieve, respectvolle discussie. In dit kader sluiten we, gezien onze doelstelling van inclusiviteit, ook aan bij projecten van community archeology van bijvoorbeeld de CARE Summerschool en de eveneens in het Oertijdmuseum gevestigde Archeohotspot.

Het zal duidelijk zijn dat in deze nieuwe situatie moet worden bezien hoe we het landelijk karakter handen en voeten kunnen geven. Verder is er tot heden geen formele rolverdeling van leden binnen de werkgroep, met uitzondering van Ad Brand als contactpersoon in het landelijk bestuur en Ruud Hemelaar die fungeert als spin in het web waar het gaat om de communicatie naar leden van de werkgroep en de coördinatie van activiteiten.

Voor meer informatie kan gekeken worden op de website van de werkgroep.