Intentieverklaring Erfgoedveld Onderweg naar Faro

“Cultureel erfgoed krijgt pas waarde als mensen het tot leven brengen.” Met die woorden onderstreepte Barbera Wolfensberger het belang van het Faro-denken dat de mens centraal stelt binnen de erfgoedzorg. De directeur-generaal van Cultuur en Media van het ministerie van OCW ontving op woensdag 21 december het eerste exemplaar van de Uitvoeringsagenda Faro waarin het erfgoedveld heeft opgetekend wat het belangrijk vindt aan het Verdrag van Faro en hoe het daar invulling aan wil geven. De agenda werd haar aangeboden door Marielle Hendriks, directeur van Erfgoedhuis Zuid-Holland, en Martine van Lier, tot voor kort voorzitter van de Federatie Instandhouding Monumenten. Zij overhandigden ook een intentieverklaring waarin ruim tachtig koepelorganisaties, erfgoedinstellingen, opleidingen en personen hun steun betuigen voor de ondertekening van het Verdrag van Faro door Nederland. Lees verder op: Uitvoeringsagenda Faro overhandigd