De Omgevingswet komt eraan!

Na diverse keren uitstel lijkt de Omgevingswet – die alles gaat regelen wat met de fysieke omgeving te maken heeft – nu echt op 1 januari 2023 in werking te treden. De Omgevingswet speelt op nationaal niveau, bij provincies en waterschappen, maar vooral bij gemeenten. Tal van erfgoedorganisaties en archeologieverenigingen zullen er wat mee moeten. Ook al is de Omgevingswet pas in 2023 van kracht, er is in menig gemeente al veel in gang gezet. De wet werpt dus zijn schaduw vooruit.

Voor iedere erfgoedorganisatie betekent de Omgevingswet ook een omschakeling. Er zal veel meer vooruit gedacht en gehandeld moeten worden. Gebeurt dat niet, dan is het te laat en kan er zo maar van alles van waarde verdwijnen.

Er is al een divers aanbod om vrijwilligersorganisaties beter toe te rusten bij erfgoedbehoud (waaronder archeologisch) onder de omgevingswet. Hier het aanbod van de AWN en Heemschut voor leden en relaties zoals historische kringen, plaatselijke/regionale belangenbehartigers landschap en erfgoed) van jullie afdelingen.

De aanmeldingen lopen via Heemschut, maar voor een nadere toelichting is Hetty beschikbaar: vicevoorzitter@awn-archeologie.nl.