Geslaagde ALV!

Op 11 juni vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in het Hunebedcentrum in Borger, georganiseerd door afdeling 1 in samenwerking met het museum. Na de formele ochtend had het museum een mooi en zeer boeiend middagprogramma voor ons bedacht, gevolgd door een afsluitende borrel. Goed georganiseerd en afdeling 1 en het museum hartelijk dank voor alles!

De ALV heeft de volgende wijzigingen in het landelijk bestuur (LB) geaccordeerd:

  • Hiske Land is de nieuwe landelijk voorzitter van de AWN;
  • heeft Henk Hegeman statutair zijn lidmaatschap in het LB neergelegd;
  • is Norbert Eeltink geen secretaris meer maar lid belast met ‘cold cases’;
  • Ruben van Dijk is toegetreden aan het LB als vertegenwoordiger van de jongeren;
  • heeft Harmen Spreen zijn functie als landelijk penningmeester verlengd;
  • en was het het laatste overleg van Louise Olerud die haar taken als 2de secretaris overdraagt aan Lisa van Luling.

Centraal stond in de ochtend het uitreiken van twee AWN erepenningen aan Joan van Pelt en Marcel Niekus. In een apart bericht hierover meer.

Vervolgens is afscheid genomen van de scheidende leden, met speciale aandacht voor Gajus Scheltema die de afgelopen vier jaar aan het roer heeft mogen staan van onze vereniging. Gajus keek kort terug naar de grotere momenten tijdens zijn beheer (w.o. de nieuwe naam, nieuwe huisstijl, case Gemeente Noorderkroon en het belang daarvan, groei ledental, start van een professionalisering van de vereniging, intensivering samenwerking met andere partijen), maar kijkt ook uit naar nieuwe uitdagingen. Als AWN lid zal hij echter nog actief zichtbaar zijn bij ALV’s etc. Gajus, namens ons allemaal: hartelijk bedankt!

Tot slot heeft de nieuwe voorzitter Hiske Land de afdelingen opgeroepen om hun interesse aan te geven om de ALV 2023 te hosten en zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe landelijke secretaris.