Herziene Intentieverklaring Erfgoedveld onderweg naar FARO

De AWN, de Nederlandse Archeologievereniging, heeft op 31 oktober een herziene intentieverklaring “Erfgoedveld onderwerp naar FARO” aan het partner-netwerk “uitvoeringsagenda Faro” gestuurd (de AWN is deel van dit netwerk), als antwoord op een door enkele partners opgestelde concept Intentieverklaring.

Wij, ondertekenaars, stellen het belang van de samenleving, waarin mensen zorg dragen voor en mee vorm willen geven aan erfgoed, in ons werk centraal. Erfgoed komt overal in naar voren. Wij vinden dat erfgoed van ongekende waarde is, zeker ook op ruimtelijk, sociaal, economisch en politiek vlak.

Erfgoed gaat over waarden die we als samenleving met elkaar willen delen, bewaren en doorgeven….én over wie we als samenleving willen zijn.