Nieuwe hoofdbestuursleden gezocht voor de Nederlandse Archeologievereniging-AWN

Hoofdbestuursleden

Zoals U mogelijk weet zullen voorzitter Gajus Scheltema, penningmeester Harmen Spreen en Henk Hegeman (bijzondere projecten) bij de komende Algemene Ledenvergadering terugtreden omdat hun termijn(en) erop zit. Naar opvolgers wordt nog gezocht, dus als U iemand weet?

Er wordt als voorzitter (V/M) gezocht naar iemand met affiniteit voor & betrokkenheid bij archeologie, met een netwerk, goed naar buiten tredend, communicatief, met organisatietalent en verbindend.

Voor de penningmeester is affiniteit met en kennis van financiële administratie vanzelfsprekend belangrijk.

Mocht U belangstelling hebben of iemand anders kennen die hiervoor interesse heeft, kunt U contact zoeken met de huidige voorzitter of een ander landelijk bestuurslid.

Ook werkgroepleden gezocht

Overigens zoekt men ook naar belangstellenden voor de werkgroepen deskundigheidsbevordering, onderwijs en PR&C (Public Relations en Communicatie).