Secretaris hoofdbestuur gezocht!

Op de ALV is Norbert Eeltink gestopt als landelijk secretaris en is nu algemeen bestuurslid.  Hij gaat zich wijden aan de verwerking van rapportages van eerder gedane opgravingen die, om wat voor reden dan ook, zijn blijven liggen bij AWN-afdelingen. Bij dit soort inhoudelijk archeologische onderwerpen ligt ook veel meer zijn bestuurlijke affiniteit.

Landelijk AWN is dus op zoek naar een nieuwe secretaris. De landelijke secretaris is het centrale aanspreekpunt van de vereniging en heeft een centrale rol binnen het dagelijks bestuur. De secretaris wordt ondersteund door een klein secretariaat ( tegen een vrijwilligersvergoeding). Daarnaast is er een aparte,  ledenadministratie. 

Heeft u interesse of voor meer informatie: vicevoorzitter@awn-archeologie.nl.