Algemene Ledenvergadering AWN, 13 april 2019 in Enschede

De Algemene ledenvergadering van AWN vindt dit jaar plaats in Enschede op 13 april 2019

De uitnodiging in Archeologie in Nederland, Nummer 1 van februari 2019 noemt abusievelijk 7 april, maar dat moet 13 april zijn !!!

Dus noteer in uw agenda:  68e Algemene Ledenvergadering van AWN op 13 april 2019.