Presentatie publieksboek AWN-opgraving te Venestraat Nijkerk

Vrijdagavond 14 oktober zal in het kader van de Nationale Archeologiedagen het publieksboekje over de AWN-opgraving te Venestraat Nijkerk, In de tuin van Museum Nijkerk, worden gepresenteerd. Op deze avond is het boekje te koop voor de speciale actieprijs van slechts 5 Euro. Bent u van plan te komen, dan gaarne een mail voor de inschrijving te sturen naar awn.afd14@gmail.com, aangezien slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is op Langegracht 11 (Stadsarcheologische dienst van Amersfoort). De lezingenavond heeft inloop vanaf 19.30 uur op vrijdagavond 14 oktober.