Bezoek aan de IJsselkogge in het conserveringsstation

Op zaterdag 17 december 2016 organiseerde de LWAOW een bezoek aan de IJsselkogge in het conserveringsstation op Batavialand naast het museum Nieuw Land. Voor Theo, Cees en Frank, bemanningsleden van de Hessel Snoek, was het erg boeiend om een kogge eens rustig op het droge te kunnen bestuderen.

Verwrongen achtersteven van de IJsselkogge

Achterste deel van de IJsselkogge met scheef verwrongen achtersteven

Post a comment