15 december 2018: Jaarsluiting met drie LEZINGEN. Prof. Dr. Jerzy Gawronski (Stadsarcheoloog van Amsterdam) – “Ontstaan uit een storm”. Ton van Bommel – “Opgraving boerderij De Croesen in Maarssen”. Paul Hoogers – “Een geslaagde publieksopgraving in het Katwijkse”.

Post a comment