17 maart 2018: Jaarvergadering met aansluitend 2 LEZINGEN. Ben Naardin: onderzoek versierde keramische schijven en conische objecten uit de Late Bronstijd in West-Friesland. Daarna Paul Hoogers: Conflictarcheologie in Nederland, met name die in het gebied De Ronde Venen.

Post a comment