Archeologie beslaat een zeer ruim tijdbestek. Niet vreemd dat er veel informatie beschikbaar is. Dit komt tot uiting in beschikbare informatie voor onze leden.

AVKP-actueel
AVPK-actueel wordt door de vereniging uitgegeven en is bestemd voor leden, aangesloten heemkundeverenigingen en belangstellenden. Het is een communicatiemiddel tussen leden en bestuur. De ledenbrief geeft korte berichten, verslagen en actueel nieuws. Vaste onderdelen zijn de activiteitenkalender (met informatie over archeologische activiteiten in Eindhoven en regio), mededelingen van het bestuur, oproepen voor veldwerk en de stand van zaken in de regio. Een twintigtal contactpersonen uit de hele regio melden in AVKP-actueel archeologisch nieuws uit de eigen gemeente, lezingen en andere activiteiten, nieuwe opgravingen e.d. Ook andere leden kunnen dit soort berichten doorgeven. AVKP-actueel verschijnt tweemaandelijks. Op de pagina AVKP-actueel zijn de laatste uitgaves te lezen.
Eindredactie, vormgeving en regioberichten: Ellen van der Steen, email: avkpactueel@gmail.com 

 

Nieuwsflits
Naast de nieuwsbrief AVKP-actueel, die vijf keer per jaar verschijnt, worden van tijd tot tijd korte actuele berichten rondgestuurd per email. In deze Nieuwsflits kan bijvoorbeeld informatie staan over een oproep voor vrijwilligers voor een opgraving tot een aankondiging van een lezing. Zo blijven de leden goed op de hoogte van wat er zoal om ons heen gebeurt.

In de media
Het is leuk om opgedane kennis te delen met anderen. In een aantal gevallen gaat dit zelfs verder dan de eigen vereniging en komt dit in de regionale en/of landelijke pers.
Het boek over de opgraving bij het Catharinaplein: “een Knekelveld Maakt Geschiedenis” is in november uitgekomen. Het eerste exemplaar is aangeboden aan Mary Schreurs. Het Eindhovens Dagblad heeft er een artikel aan gewijd. Studio 040 heeft opnamen van de presentatie gemaakt.
Een ander leuk artikel is Eeuwenoud beeld van Maria verstopt in de Petruskerk Eindhoven”.

Publicaties, rapporten en brochures
Publicaties
Verleden wordt Heden
Handreiking voor vrijwilligers in de archeologische monumentenzorg (uitgave 2010). Alle AWN-afdelingen hebben gratis twee exemplaren gekregen. Meer gratis exemplaren zijn aan te vragen voor werkgroepen binnen de afdeling en voor verspreiding onder gemeenten binnen de eigen afdeling. Voorwaarde is dat AWN leden de handreiking persoonlijk gaan overhandigen aan een wethouder of ambtenaar die verantwoordelijk is voor het archeologiebeleid in de gemeente. Dit heeft als doel de samenwerking met tussen gemeenten en vrijwilligers te starten of te versterken. Gratis exemplaren kunnen aangevraagd worden via de secretaris van afdeling 23, Winnie van Vegchel, door middel van het sturen van een email naar awnafdeling23@gmail.com met vermelding van afdeling, werkgroepen en/of betreffende gemeenten.
Voor alle overige belangstellenden is de handreiking verkrijgbaar voor € 12.00 plus verzendkosten. Bestellen kan door een mail naar bovenstaand mailadres, met vermelding van naam en adres. Samen met het boek wordt een factuur verstuurd. 

Rapporten
Rapport Hoenderbos III: Archeologische begeleiding bij de aanleg van de wegcunetten in de nieuwe woonwijk Hoenderbos III, gemeente Uden
Booronderzoek Loevestein 2007

Opgraving Groeneweg Schijndel 2004

Opgraving Steeg Schijndel 2004

Rapport Archeologische waardenkaartS chijndel
, Een inventarisatie van het Schijndels bodemarchief 2002, met als bijlagen de basiskaart en de waardenkaart
Booronderzoek Gemert-Bakel
Handhaving en toezicht_in de archeologie

Brochures
Brochure Hoe beschermen we ons archeologisch erfgoed
Deze brochure is een introductie voor een rol als belangenbehartiger. Hij biedt, in kort bestek (16 pag.), de informatie die voor bescherming van het archeologisch erfgoed nodig is.
De brochure beschrijft de hoofdlijnen uit de wetgeving, de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten en laat zien welke rol vrijwilligers daarbij kunnen spelen.
Aanvragen kan via de secretaris van afdeling 23, Winnie van Vegchel, door middel van het sturen van een email naar awnafdeling23@gmail.com met vermelding van naam en adres.
De kosten voor een papieren exemplaar zijn 3 euro, plus verzendkosten.
AWN leden betalen alleen verzendkosten.
De digitale versie is gratis. Er is ook een Brabantse versie van gemaakt.