Woensdag werkavonden weer gestart

Per 1 juli mogen groepen weer samenkomen, mits 1½ meter afstand wordt gehouden. Het ziet ernaar uit dat dit regime gehandhaafd blijft totdat er een vaccin tegen covid-19 is gevonden en voldoende mensen zijn ingeënt om groepsimmuniteit te garanderen. Dat kan nog wel een jaar of langer duren.Tot nu toe zijn er geen werkavonden van Helinium geweest sinds de lock down van 20 maart. Met het vooruitzicht dat het nog lange tijd kan duren voordat alles weer ‘normaal’ wordt wil Helinium proberen weer voorzichtig op gang te komen. Normaal bezoeken zo’n 15 tot 20 personen de werkavonden op woensdag. Met de maatregelen die hierna zijn beschreven, kan dan iedereen die wil komen.

Randvoorwaarden


Om weer bijeenkomsten in en nabij onze werkruimte te organiseren moeten we een aantal randvoorwaarden in acht nemen:

– Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je  plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf dan thuis.
– Heb jij of een van je huisgenoten naast de milde klachten (zoals bovenstaand) ook koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Blijf dan thuis.
– Houd 1,5 meter afstand
– Geef elkaar de ruimte
– Ontsmet de plek waar je hebt gewerkt na afloop.
– Houd je aan de looproutes.

– Bedenk dat een aantal van de bezoekers in de risicogroep van ouder dan 65 valt. Voor deze mensen is het extra nodig om voorzichtig te zijn.

– Iedereen die een werkavond bezoekt neemt de RIVM regels in acht en is er op eigen risico. Dat neemt niet weg dat het bestuur verplicht is voor goede veilige regels en voorzieningen te zorgen.

Het opstarten


Iedereen houdt rekening met de volgende punten:

– de werkruimte is nu zo ingericht dat er 8-9 mensen kunnen werken op anderhalve meter afstand. Bij de werkplekken staan de stoelen. Het is niet toegestaan meer stoelen in de werkruimte te zetten of stoelen te verplaatsen.

  de gang: wil je de gang betreden en er loopt al iemand in de gang die je tegemoet komt, dan wacht je tot die persoon de gang verlaten heeft.

– We kunnen ook andere ruimtes in de tweede verdieping gebruiken: de keuken, het depot en de ruimte voor de lift. Voor de laatste ruimte kunnen we eventueel de tafels en stoelen van het tapijt gebruiken. Let op dat de loopruimte voor de liften ook anderhalve meter is. Men kan hier werkzaamheden verrichten die niet per se in onze werkruimte gedaan hoeven te worden. Alle gebruikte ruimtes worden na afloop weer netje achtergelaten.

– We kunnen ook opkomsten op andere tijden organiseren. Wie bijvoorbeeld met twee mensen aan een project wil werken kan dat ook doen op een andere avond of op een middag. Houd wel rekening met de mensen die op het depot werken en later ook met het tapijt. Op maandag, dinsdag en donderdag is het depot overdag geopend. Daar mogen in de totale ruimte maximaal 6 personen tegelijk aan het werk zijn. Er zijn voorlopig nog geen cursussen van Stroomopwaarts op woensdagavond.

– De boeken zijn voorlopig wat moeilijk te bereiken omdat er tafels voor staan. Mocht je een boek nodig hebben dan kun je desnoods degene die bij de boekenkast zit vragen het boek te pakken of even opzij te gaan.

– Bij binnenkomst ontsmet iedereen zijn of haar handen. Mocht je de computers of andere spullen willen gebruiken, ontsmet die dan voor en/of na gebruik. Er is ontsmettingsmiddel aanwezig.

– Voor de looproutes, zie de volgende plattegrond.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Albert Luten

Post a comment