Zaterdag 28 september Jubileum 25 jaar LWAOW op Pampus

Op zaterdag 28 september viert de LWAOW haar 25 jarig jubileum op het forteiland Pampus. Opgave voor deelname is nog mogelijk.

We nodigen je uit om op zaterdag 28 september, onder het genot van een hapje en drankje, terug te kijken op de 25 jaren van de LWAOW!
Deze jubileumschervendag wordt gehouden op het Forteiland Pampus en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de AWN.

Het programma ziet er als volgt:
10:30 – 11:00 Vaartocht naar Forteiland Pampus en welkom met koffie en thee
11:00 – 12:30 Stilstaan bij 25 jaar LWAOW met diverse korte presentaties
12:30 – 13:15 Bezichtiging presentatie van diverse LWAOW groepen
13:15 – 14:30 Lunch
14:30 – 15:30 Rondleiding over het eiland onder leiding van ervaren gidsen
15:30 – 16:00 Presentatie van Bundel Maritieme Vindplaatsen 2 en napraten onder genot van hapje en drankje
NB: Alle aanwezigen ontvangen een exemplaar van Bundel 2.
16:00 – 17:00 Afsluiting en terugvaart
De deelnemersbijdrage aan deze Jubileumschervendag bedraagt € 20,00 per persoon. Je wordt verzocht het bedrag voor deelname over te maken op rekeningnummer: NL41 ABNA 0568 4227 32 ten name van penningmeester LWAOW te Hilversum.
Opgave van je komst graag z.s.m. bij Feiko Riemersma, feikoriem@kpnmail.nl / tel: 06-52 55 69 65
We hopen dat je 28 september aanwezig kunt zijn.
Bestuur LWAOW


Post a comment