In memoriam: Hans Bruggeman

Op 13 september overleed Hans Bruggeman. Veel leden van de LWAOW kennen Hans uit de periode dat de jaarlijkse LWAOW-Schervendag in Lelystad werd gehouden en van de eerste cursussen maritieme archeologie.

Bij de oprichting van de LWAOW in 1994 behoorde Hans bij de veertig aanwezigen. Vanaf het begin promootte hij actief de nieuwe AWN-werkgroep. Mede door zijn inzet kon de net drie maanden oude werkgroep (samen met de AWN) op de HISWA in december 1994 gebruik maken van een plaatsje in de stand van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).

Het promoten en samenbrengen van geïnteresseerden in de maritieme archeologie was zijn passie. Met zijn verhaal ‘archeologie stopt niet bij de waterkant’ bezocht hij AWN-afdelingen en duikverenigingen. Hij organiseerde duikonderzoeken in het IJsselmeer en in het Veenmeer bij Zwolle naar mogelijke restanten van een oerbos. Op de Reuvensdagen stond hij vaak met de stand om de activiteiten van de LWAOW en de AWN te promoten.

Door zijn activiteiten voor de Schervendagen werd hij lid van het bestuur. Begin 2001 kreeg hij het verzoek naast de taak van regiocoördinator,ook het secretariaat voor zijn rekening te nemen. Ook hierin kreeg het bevorderen van archeologische kennis voor vrijwilligers zijn specifieke aandacht. In 2002 pakte hij samen met Jef van den Akker (†2009) de taak op om een cursus onderwaterarcheologie op te zetten. Met Jef van den Akker en Martijn Manders heeft Hans in de daarop volgende twee jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenstelling van het cursusboek voor maritieme archeologie. De door hem georganiseerde pilot-cursus in 2004 was een groot succes en gaf aanleiding tot het organiseren van cursussen elders in het land.

Als opleidingscoördinator zag hij het als taak de cursus onderwaterarcheologie meer vorm te geven en de kennis over meer specialistische onderwerpen onder de aandacht te brengen. Om dit goed te kunnen doen stopte hij met zijn werkzaamheden als bestuurslid van de LWAOW. Aanpassing van het cursusconcept eind 2008 was voor hem aanleiding om van verdere bijdrage aan kennisbevordering binnen de LWAOW af te zien. Hij pakte de activiteiten als regiocoördinator weer op en droeg bij aan activiteiten in de Commissie Deskundigheidsbevordering, waarvoor hij onder andere een goed bezochte tekencursus organiseerde. Vele AWN-leden zullen zich Hans als medeorganisator van deze bijeenkomsten herinneren.

Wij zullen Hans missen en hem herinneren als een gedreven persoon die een grote bijdrage heeft geleverd aan het overbrengen en bevorderen van kennis over de archeologie en in het bijzonder de maritieme tak daarvan.