Visie van de LWAOW op ons maritiem erfgoed

Ons maritiem erfgoed is uniek, daardoor waardevol maar kwetsbaar en dient daarom bestudeerd, gedocumenteerd en beschermd te worden.

Missie van de LWAOW

De LWAOW verenigt belangstellenden in de maritieme geschiedenis van ons land. Wij doen dit door kennis over ons maritieme verleden te verzamelen, er over te publiceren en te behouden voor de toekomst.

De LWAOW doet dit door het uitvoeren van drie kernfuncties:

 1. Samenbrengen en enthousiastmeren van vrijwilligers in de maritieme archeologie en het bevorderen van de samenwerking met andere erfgoedbeoefenaren.
 2. Het uitdragen van kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering door gericht opleiden naar bewustwording over de waarde en het behoud van ons kwetsbare en waardevolle maritiem erfgoed.
 3. Het initiëren, faciliteren en stimuleren van onderzoek en publicatie over ons maritiem erfgoed.

LWAOW leden dragen bij aan verrijking van de archeologische kennis en versterking van het maatschappelijk draagvlak voor behoud van ons uniek en kwetsbaar maritiem erfgoed. Dit zal gedaan worden in samenwerking met overheden en dan met name gemeenten, professionele maritiem archeologen en andere erfgoedorganisaties.

 Actiepunten 2017-2021

De komende periode (2017-2021) zal aandacht besteed worden aan:

 1. Het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten om samenwerking te bevorderen met erfgoedbeoefenaren om een bijdrage te leveren aan een beter behoud van ons maritiem erfgoed.
 2. Het organiseren van eendaagse cursussen voor deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht.

Toelichting actiepunten

 1. Het bestuur en de leden van de LWAOW zijn gezamenlijk de uitvoerder van de actiepunten. Leden en actieve groepen dragen bij aan de realisering hiervan.
 2. De komende jaren gaat het bestuur zich richten op de volgende doelen:
  • Bekendheid geven aan de activiteiten van de LWAOW bij duikverenigingen en belangenorganisaties en     weten te binden aan de LWAOW;
  • Leden voorzien van informatie om in overleg te treden met gemeenten;
  • Leden voorzien van informatie voor het publiceren van resultaten van uitgevoerde onderzoeken;
  • Leden voorzien van informatie voor het opzetten van expositie(s) van uitgevoerde onderzoeken.

LWAOW14-03-2017