LWAOW-ers in beeld

In ons land waar een belangrijk deel van onze historie zich op en rond het water heeft afgespeeld is onderwaterarcheologie een fascinerende bezigheid. Het gaat daarbij niet alleen om scheepswrakken, maar ook over verdronken bewoningsresten, restanten van brug- en havenconstructies en zelfs afvallagen die waardevolle informatie over ons verleden kunnen verschaffen. Deze zaken hoeven niet altijd onder water te liggen, maar kunnen ook bij  werkzaamheden aan land- en waterbodems aan het licht komen. Voor vrijwilligers in de  onderwaterarcheologie is dit vaak aanleiding een onderzoek te doen naar de historie van het aangetroffen object. Hieronder een aantal voorbeeldprojecten van de diverse activiteiten.

  • Stichting Archeos Fryslân: Onderzoek naar wrak op zandplaat Steile Bank; lees meer…..  en onderzoek naar Het duitenwrak bij Workum; lees meer…..
  • Mergor in Mosa: Dertig jaar onderwaterarcheologie; lees meer…..
  • Nehalenia Archeologisch Duikteam: Onderzoek naar de verdronken tempel van Nehalennia; lees meer…..
  • WDSR (deze groep is niet meer actief): Het wrak van Vorpostenboot V 2008 ss, Ritzebüttel; lees meer…..
  • Berdie de Ruiter en Rik Joziasse: Verkenning Meinerswijk 3; lees meer…..
  • Groep Lek- en Merwestreek: Expeditie naar de Lek bij Achthoven: lees meer…..
  • Nico Brinck; Kanon Burgerhuys van de Goeree 31; lees meer…..
  • LWAOW Noordwest: Duikonderzoek naar het verdronken dorp Etersheim; lees meer…..
  • Northseadivers: Engels zeilschip met kanonnenlees meer…..
  • Stichting Maritieme Archeologie: Wrakdeel in vaargeul naar Ameland; lees meer…..
  • Stichting Archeo ODC: Acties in het Hoornse Hop; lees meer…..