Gevorderdenproject Maritieme Archeologie.

Het gevorderden project maritieme archeologie (GMA) heeft tot doel::

 • vrijwilligers met een BMA-certificaat in de maritieme archeologie te begeleiden bij het zelfstandig in teamverband voorbereiden, uitvoeren en afronden van archeologisch onderzoek in relatie tot het maritiem erfgoed binnen de mogelijkheden van de wet.

In één onderzoek mogen in principe drie BMA-vrijwilligers in teamverband opgaan voor de GMA, tenzij de omstandigheden toevoeging van een extra teamlid rechtvaardigen. Dit ter beoordeling van de begeleider. Het onderzoek wordt geheel zelfstandig uitgevoerd en de werkzaamheden worden onderling gelijkwaardig verdeeld.

 

De vaardigheden die binnen het team nodig zijn voor zelfstandig maritiem archeologisch onderzoek zijn de volgende:

 • de wetgeving in relatie tot de archeologische praktijk kunnen uitleggen;
 • een aanvraag doen voor maritiem archeologisch onderzoek;
 • een plan van aanpak maken in overleg met alle betrokkenen;
 • een vaarplan (indien van toepassing) maken voor het onderzoek;
 • een melding in ARCHIS (laten) doen;
 • een maritieme structuur in detail beschrijven;
 • een koppeling kunnen maken met historisch archiefonderzoek;
 • het organiseren van de vondstadministratie, vondstbehandeling en vondstafhandeling;
 • het zelfstandig maken van een onderzoeksrapport;
 • een maritiem archeologisch onderzoek coördineren van voorbereiding tot afsluiting.

Deze bovenstaande vaardigheden dienen de deelnemers zelfstandig te verwerven voor zover ze die al niet hebben. Ze worden via de LWAOW begeleid door (maritiem) archeologen. Het initiatief gaat echter steeds van het team uit, men moet het onderzoek zelfstandig uitvoeren. De deelnemers worden wel voorzien van een standaard format Plan van Aanpak en een standaard format Onderzoeksrapport. Desgevraagd kunnen zij middelen gebruiken van de LWAOW, indien beschikbaar.

De begeleider(s) zullen de deelnemers voorzien van tips, trucs en adviezen tijdens de gehele projectduur. Afsluitend zullen zij het eindrapport op consistente en op gestandaardiseerde wijze beoordelen, waarbij wordt vastgesteld of bovengenoemde vaardigheden voldoende zijn gedemonstreerd. Is dit het geval dan kan het GMA certificaat worden uitgereikt waarmee meteen ook NAS 2 wordt afgetekend.

Vragen via secretaris@lwaow.nl of opleiding@lwaow.nl