AWN Naerdincklant

.

AWN Naerdincklant: ons gebied

Het gebied waar AWN Naerdincklant actief is, bevindt zich tussen de rivieren Vecht en Eem. Het landschap is afwisselend met heide, bossen, plassengebieden en open weiland. Vanouds liggen de stuwwallen van het Gooi als een zandige hoge kaap tussen de nattere gebieden van de Vechtstreek en het Eemland. In archeologisch opzicht kent het gebied een lange onderzoekshistorie en is de diversiteit groot. In het Gooi vinden we de grafheuvels maar ook raatakkers en één van de grootste urnenvelden van Nederland. Ook zijn hier talloze vondsten uit het paleolithicum en mesolithicum gedaan. De Vechtstreek is bekend van de vondst van meerdere boomstamkano’s. Op de oeverwallen liggen de sporen van nederzettingen uit de ijzertijd. Naarden, Muiden en Weesp zijn de oudste steden van het gebied. In de stadskernen vinden we de resten van eeuwenlange bewoning. Op de heidevelden liggen relicten van aardwerken uit de beide wereldoorlogen, zoals de tankgracht van Hilversum en de voorstellingen rondom Naarden. Kortom een gebied waar alle aspecten van de archeologie beleefd kunnen worden.