Dossiers

De dossiers pagina is bedoeld voor onderwerpen rakende aan de Gooise archeologie, waarvoor een voortdurend interesse bestaat. Het is werk in uitvoering. Ze zijn bedoeld om inzicht te verdiepen. Nadrukkelijk moet er aldus ruimte zijn voor twijfel en discussie. De dossiers worden onderhouden door een geïnteresseerde, die als moderator optreedt, aanvullingen toevoegt en het dossier actueel en relevant houdt.

Ieder raakvlak met archeologie van het Gooiland kan als basis dienen. Elk welomschreven onderwerp kan aanleiding zijn voor de archeologische vrijwilliger de fakkel op te pakken. Reeds uitgevoerde studies, al of niet gepubliceerd kunnen een uitgangspunt zijn. Onderwerpen kunnen typen archeologie zijn, tijdperken, vondsttypen of enig ander archeologische verschijnsel.

Het functioneren van deze dossiers, technisch en inhoudelijk, zullen toekomstig nog geëvalueerd worden. Het wordt echter van groot belang geacht aan dit proces te beginnen. Een archeologisch gegeven kan in meerdere dossiers thuishoren. Niet alle dossiers zullen zich even snel ontwikkelen of gelijke diepgang genieten. Ook zullen grote verschillen in de mate van onderhoud kunnen optreden. Er bestaat helaas geen algoritme of toverspreuk om alles te regelen. Maar het is met vertrouwen in de toekomst van de Gooise archeologie en haar vrijwilligers dat we deze reis aanvangen.

Nieuw Dossier Aanmelden

De “Schapenkampen” van Hilversum & Laren     de Moderator