Cursus Archeologie 22 januari 2020 – Botmateriaal: mens en dier

Cursusavond 22 januari 2020 – foto: Ger Roosjen

Tijdens deze avond is er worden ingegaan op archeozoölogie in Nederland en over de methodiek van dit specialisme. Tijdens het practicum werd aan de hand van bestaand botmateriaal de verschillen tussen mensen- en dierenbotten bekeken en werd de bot- en tandmorfologie van verschillende diersoorten in Noord-Nederland behandeld. Aan het einde werden de cursisten door middel van een bottenquiz getoetst!

Docent: Çanan Çakirlar studeerde aan de American University of Beirut, waarna een promotie volgde aan de Tübingen Universiteit naar de groei van kokkels en hoe zij massaal werden verzameld in Troje. Na een Postdoctoraal aan het Smithsonian Institution, waarin zij zich onder andere concentreerde op isotopen analyse, en omzwervingen in en om Europa, streek zij in 2012 neer in Groningen bij het GIA, waar zij nu de “bottenzolder” beheert en les geeft aan studenten.

De presentatie kan op verzoek per mail worden toegezonden. Dit verzoek richten tot cursusarcheologie@gmail.com

Post a comment