Cursus archeologie 29 januari 2020- Vuursteen: werktuigen herkennen en tekenen

Vuursteen is een van de bekendste archeologische vondstmaterialen, maar wat is het eigenlijk? En hoe kun je natuurlijk vuursteen van echte werktuigen en afslagen herkennen? Tijdens deze avond werd hierop ingegaan en is het door middel van het tekenen en inmeten van vuursteenartefacten het gemakkelijker geworden om als vrijwilliger het materiaal in het veld te kunnen beoordelen.

Docent Pir Hoebe is recent afgestuurd aan het GIA en heeft in 2019 de prestigieuze W.A. van Es prijs gekregen voor zijn masterscriptie “Traditions set in stone? Adaptations in lithic technology on the Northern European Plain during the Late Glacial”.

Docent Siebe Boersma is al jaren werkzaam bij het GIA als tekenspecialist. In de “tekenkamer” buigt hij zich over veld- en vondsttekeningen en regelt illustraties en vormgeving voor rapporten en tijdschriften.

Post a comment