Cursus Archeologie – 8 januari 2020 Introductie in de archeologie

Op woensdag 8 januari is de cursus archeologie in Groningen gestart. Dertig deelnemers kwamen bijeen in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit van Groningen. Onderwerp was de introductie van de archeologie.

Wat is Archeologie? Waarom archeologie? Over opgravingen, schatgravers, opgravers toen en nu, de wetenschap en de wetgeving. Wat zijn de mogelijkheden om als geïnteresseerde archeologie te bedrijven? Op deze vragen en meer heeft Fred van den Beemt in samenwerking Jeljer Huisman van de studievereniging archeologie “Bachur”, een antwoord gegeven.

Docent: Fred van den Beemt is voorzitter van de Archeologische Vereniging Noord-Nederland. Jaren was hij werkzaam bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (nu RCE) en bij het Drents Museum. Inmiddels is hij ook al jaren lid van de AWN, en heeft zowel in het hoofdbestuur als in Noord-Nederland bestuursfuncties bekleed.

Hieronder treft u pdf bestand van de presentatie van Fred van den Beemt van cursusavond 1 over Introductie van de Archeologie.

De presentatie kan op verzoek per mail worden toegezonden. Dit verzoek richten tot cursusarcheologie@gmail.com

Post a comment