Cursus Archeologie 15 januari 2020 – Archeologische Grondsporen

15 januari 2020 – Archeologische Grondsporen – Foto Daan Raemaekers

Niet alle archeologische resten eindigen uiteindelijk in een depot: de grondsporen die voor archeologen zo belangrijk zijn, kunnen alleen in het veld gedocumenteerd worden. Prof.Dr. Daan Raemaekers ging in op de eigenschappen van onze bodem en welke sporen wel eens opduiken bij archeologisch onderzoek in het veld. Daarna mochten de cursisten aan de hand van een lakprofiel oefenen met meten en tekenen.

Docent: Daan Raemaekers is directeur van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) en professor Archeologie van Noord-West Europa. Zijn specialisme ligt in het Neolithicum (Nieuwe Steentijd), met name de Trechterbekercultuur, bijbehorende hunebedden en de Swifterbantcultuur. Daarnaast heeft hij een sterke interesse naar de weergave van archeologie in de samenleving van nu.

Erwin Bolhuis is veldtechnicus aan het GIA en is gespecialiseerd in het gebruik van GPS-meetsystemen en meten en tekenen. Hij is al bij veel binnen- en buitenlandse opgravingen aanwezig geweest om te documenteren en studenten vaardigheden bij te brengen.

De presentatie kan op verzoek per mail worden toegezonden. Dit verzoek richten tot cursusarcheologie@gmail.com

Post a comment