Oertijdmarkt een succes

De Oertijdmarkt die op zondag 5 augustus door het Hunebedcentrum werd georganiseerd, was een boeiend en succesvol. De AWN stand werd goed bezocht. Er was veel belangstelling van jong en oud voor het maken van replica fibula’s. Verrassend was de determinatie van vondsten die de bezoekers meebrachten. Zo werd de vondst gemeld van een deel van een vuurstenen offerbijl uit de tijd van de Trechterbekercultuur/hunebedbouwers van ca. 5000 jaar oud, een middeleeuwse kanonskogel uit Coevorden, diverse stenen die lijken op gebruiksvoorwerpen en een mooi bewerkte vuurstenen spits van een pijl die in de Bronstijd werd gebruikt bij de jacht.

   

 

Post a comment