Verrassend Terschelling – update 9 augustus

Afgelopen tijd zijn door de droogte vanuit de lucht allerlei, normaal niet zichtbare sporen, te zien. Vooral in Engeland zijn nieuwe archeologische sites ontdekt. Je vraag je af of er in ons land mogelijk sporen vanuit een drone of vliegtuig zijn waar te nemen. Op Terschelling heeft men deze sporen door verdroging ook gezien.  TV Terschelling heeft het initiatief genomen om een drone de lucht in te sturen en opnamen te maken. Het resultaat mag er zijn. Prachtige beelden van landschappelijke en menselijke sporen die normaal niet zichtbaar zijn. Zeer opmerkelijk zijn de sporen bij Oosterend. Een soort rondeel. Mooi om te onderzoeken. Zo is er een stukje Terschellinger geschiedenis zichtbaar geworden.

Een mooie verrassing en een mooi initiatief van TV Terschelling! Zie voor de dronebeelden TV Terschelling:    https://www.youtube.com/watch?v=CNmaX1zJVcc

Update na bezoek aan site op 9 augustus 2018

We hebben donderdag deze plek bij Oosterend bezocht. Eerder gingen we uit van een archeologische site waar mogelijk oppervlaktevondsten gedaan zouden kunnen worden. Na onderzoek blijkt dit niet het geval te zijn. Door archiefonderzoek en een bezoek aan deze plek werd alles duidelijker. “Eerst zien en dan begrijpen”.
Tot aan 1968 lag hier een wiel/kolk, een relict van een dijkdoorbraak vanuit de Waddenzee. In kader van de dijkversterking is het gedempt met spuitzand. Om het overtollige water op te vangen en af te voeren, heeft men een sloot in vorm van de halve cirkel gegraven. De gaten die zijn gegraven (6 x 4 meter) zijn waarschijnlijk zinkputten om het terrein zo spoedig mogelijk droog te krijgen. Deze conclusie is tot stand gekomen door eigen waarneming en door gesprekken met een aantal Eilanders.

Anders is het met de rechte lijnen in het landschap. Het zijn de overblijfselen van de middeleeuwse dijk die er heeft gelegen. Deze is tijdens de ruilverkaveling eind jaren ’40 afgegraven. De overgebleven voet van de dijk is veertien meter breed en weerszijde sloten van twee meter breed. Ook deze zijn gedempt.

 

      

Post a comment